ELECTROSMOG

INTRODUCTIE VAN STRALINGSOPLOSSINGEN

Een leven met stralingen zonder de gevolgen ervan

Rust vinden , echt een thuis

HOOFDPAGINA

STRALING

Meer info

ELECTROSMOG

AARDSTRALING

06-51337485

Info@stralingsoplossingen.nl

Stralingsoplossingen.nl

Stralingsoplossingen

Straling is energie en energie is trilling.

 

 

 

Trilling:

Alles heeft zijn eigen trilling. Elke stof, elk deeltje maar ook elk geheel zoals een stof of of een orgaan. Van groot tot klein heeft alles zij eigen frequenties en die wordt ook uitgestraald. straling dus.  Is er veel energie aanwezig is er ook veel straling.

 

In de stralingswereld maken we onderscheidt tussen:

1) Electromagnetische velden laagfrequent, Stroom, Hoogspanning

2) Electromagnetische velden hoogfrequent, zendmasten, Dect, radar

3) Magnetische velden, aardstralen

 

Onderzoek:

Door de eeuwen heen is er veel onderzoek verricht naar straling en de gevolgen daarvan. Het her- en erkennen van aardmagnetische velden heeft zeker 300 jaar nodig gehad. Eigenlijk is de acceptatie daarvan pas gekomen toen de eerste electromagnetische velden door de mens gemaakt werden. Op universiteiten als de Oxford University is veel onderzoek verricht en bijna alles is voor alle drie de terreinen dan ook wetenschappelijk onderbouwd.

 

Wat de gevolgen van straling kunnen zijn is nog steeds een maatschappelijke discussie. Eigenlijk weten we het al eeuwen. Een altaar moest op een zeer positieve,  fijn aanvoelende plek staan en de boerderij werd niet gebouwd op een waterader. Wat we met de hoogfrequente straling moeten en wat de gevolgen daarvan zijn is eigenlijk nog niet te overzien. De therapeuten en doctoren merken en meten problemen die ermee in verband gebracht kunnen worden en wij, stralingsexperts, weten door onze jarenlange ervaringen dat de impact enorm kan zijn.

Wat is straling?

ELECTROSMOG

Electrosmog

Electrosmog is een modewoord voor de vervuiling die optreedt door invloeden van elektromagnetische velden. In die velden kunnen zowel laagfrequente als hoogfrequente frequenties voorkomen.

Als we  in EMF (Elektromagnetische velden) verblijven  worden er continue trillingen op ons lichaam afgevuurd en als de velden te sterk zijn of als we er te lang in zitten dan kan dat behoorlijke gevolgen hebben.

 

Laagfrequent:

Het begint al met een elektradraad die aangesloten is op het elektranet. Als er alleen al spanning op staat is er een elektromagnetisch veld aanwezig. Loopt die draad door een pijpconstructie zoals een lampstatief is wordt het veld nog eens vele malen versterkt. Zitten we of komen we niet in die velden dan is er niets aan de hand maar in leef en werkruimtes mogen we eigenlijk niet bloot staan aan magnetische velden die sterker zijn dan 50 Nano Tesla of waarin de spanning niet groter is dan 5 Volt per meter. Is er veel apparatuur op een kleine oppervlakte of zijn er veel kabels bij elkaar dan treedt er een versterkingseffect op en wordt de verstoring sterker.

 

Een voorbeeld: Onze vaders en moeders hadden het er altijd al over dat we niet te dicht op de TV moesten gaan zitten. Nou dat klopt. In een TV zat een grote spoel om de beeldbuis en die straalt dus niet alleen maar beeld uit.

Nog een leuk voorbeeld is de trafo's oftewel de laadapparaten. Hier wordt de spanning van het stopcontact omgezet naar een veel lagere spanning en dat levert een zeer sterk magnetisch veld op. Zitten er meer dan wordt het probleem groter. De jeugd laadt de telefoon vaak op naast hun hoofd op het kussen in bed. Vragen we dan om problemen. Ik dacht het wel!!!!

 

Hoogfrequent:

Bij het woord hoogfrequent moeten we denken aan straling vanuit zendmasten, dect-basis, wireless modems, alarminstallaties en aanverwante apparatuur. Ook in deze electromagnetische velden zitten dezelfde lage frequenties als in de laagfrequente electromagnetische velden. Maar buiten dat heeft hoogfrequente straling nog een nadeel: Het is gepulste straling en dat is straling die niet in de natuur voorkomt. Ons lichaam en ook het dierlijk lichaam herkent die straling niet en zetten de hakken in het zand. Na verloop van tijd komen er dan problemen en klachten.

 

Normen:

Laagfrequente velden, Slapen mag alleen in niet meer dan 2 V/m.

Voorbeelden zoals het niet moet: Een aangesloten waterbed produceert dan 1000 V/m. Motoren onder het bed (uitzonderingen daar gelaten) stralen ook veel te veel door de spoel van de motor wordt  een compleet inductieveld geproduceerd.

 

Hoogfrequente velden mogen niet zwaarder zijn dan 50 mV/m, 05 µw/m2. Daarboven bestaat er een duidelijk aanwijsbaar gevaar voor de gezondheid. Een normaal functionerende zendmast heeft op een paar honderd meter niet meer dan de norm maar een dect-basis-station in huis gaat de 8000 µw/m2 over.

 

De wetenschap is gelukkig  aan het terugkomen op de mening dat electromagnetische velden alleen een opwarmingseffect hebben. Bij een te zware belasting treden er vreemde klachten op zoals hoofdpijn, duizeligheid enz. (zie de pagina klachten)

Ook de normen die de overheid hanteert zijn uit lang vervlogen tijden. Wij houden ons aan de normen van natuurgenezers oftewel de alternatieve hulpverleners.

 

Aardstraling

Aardstraling is overal, gelukkig wel !!!!!

 

Aardstraling algemeen:

Door het proces wat zich in het binnenste van de aarde afspeelt hebben we een magnetisch veld op aarde. We nemen dat aan het aardoppervlakte waar in de vorm van hele smalle energielijnen die hoofdzakelijk frequenties bevatten onder de 100 herz. De energie die daar uit komt is uiterst gering.

De energielijnen zijn om en om geladen, negatief en positief en vormen twee netwerken, rasters.

Hartman netwerk: energielijnen met een tussenruimte van 1 a 1,5 meter en diagonaal daarop het Currynetwerk met een grotere tussenruimte van 2 a 2,5 mtr.

Normaal is daar niet veel mis mee. Er zijn lijnen die iets negatiever of iets positiever zijn dan de anderen maar over het algemeen valt het negatieve effect wel mee.

 

Snijpunten:

Normaal is er met de Hartmann- en Currylijnen  niet veel aan de hand maar als drie of vier negatieve lijnen elkaar kruisen kan een levend wezen op die plek behoorlijke problemen krijgen. Ook planten hebben last van negatieve snijpunten. Dit zijn plekken waar de bomen 100 jaar worden i.p.v. 200 jaar. Het zijn dan bomen waar alleen de bast van staat en helemaal weggerot zijn van binnen. Wie ken t het niet? Een hele rij bomen die op 1 na allemaal mooi groeien. Als die ene boom dan ook nog scheef groeit en wratten heeft dan is dat heel vaak een kruispunt.

Snijpunten met drie of vier keer plus kunnen daarentegen wel een goede bijdrage leveren in onze energiehuishoudig. Mensen en dieren die gevoelig zijn, en 90% is dat ook, gaan vaak even bijtanken op zo'n plek.

 

Schumann-frequenties:

Er is ook een positieve kant aan aardstraling. We hebben zelfs trillingen nodig die de aarde ons normaliter geeft. Deze frequenties noemen we de Schumann-frequenties. Die houden onze trillingen in ons lichaam aan de gang. Op plekken die geen verstoringen hebben krijgen we die frequenties volop binnen. Spiritueel noemen we dat ook wel eens het aarden oftewel contact maken met de aarde.

 

Holtes, Breuken en scheuren:

De energie komt op zijn weg naar het aardoppervlakte onregelmatigheden tegen in de bodem.

1) Holtes, scheuren en breuken, wel of niet gevuld met een vreemde substantie.

2) Steensoorten met een eigen lading

Die kunnen een verandering in de energie veroorzaken oftewel er worden frequenties gemaakt die wij niet kunnen verdragen. Een bijkomend probleem is dat boven randen van die onregelmatigheden de s de energie ook nog eens sterker is dan normaal en dat kunnen we ook al niet hebben.

 

Wateraders:

Stroomt er een waterstroompje over de verstoringen zoals kruispunten, holtes en breuken dan hebben we een ander probleem. Het water neemt de straling op, stroomt verder, neemt nog eens wat op en onze ouderwetse waterader is geboren. Wateraders in Nederland zitten normaal tussen de 30 en de 150 meter diep.  Hier moet ik wel een kantekening maken bij het wichelroede lopen. Met een wichelroede vindt men meestal alleen de negatieve kanten, vandaar dat wij naar frequenties zoeken en danook  de gehele waterader vinden.

 

Mijn ervaring is dat wateraders in het noorden van het land sterker zijn dan in het zuiden.

Een leuke wetenswaardigheid is dat Bliksem altijd inslaat op een zware waterader en dat die enorme energie zich ook kan verplaatsen over een of meerdere wateraders. In Friesland kun je op sommige plekken zelfs de energie in het weiland zien als het erg vochtig weer is in de vorm van gele bobbels.

 

Opvallende zaken:

Een verstoring zoals een waterader of een holte e.d. heeft gevolgen voor 90% van mens en dier. Hebben we een combinatie van bijvoorbeeld een redelijk sterke holte en een sterke waterader zal een "verse" (lees onbelaste) koe minsten 10% in melkproductie achteruit gaan in 2 maanden tijd als zij op zo'n combinatie geplaatst word. Kunt U nagaan wat er met ons mensen gebeurd als we op een combinatie van verstoringen gaan slapen

 

 

Stralingsoplossingen

© Natural Care 2016 | All Rights Reserved